تحقیق و پروژه

دانلود معرفی پارامترهای مؤثر در ارزیابی سیستم‌های عملیات از راه دور 2021

دانلود معرفی پارامترهای مؤثر در ارزیابی سیستم‌های عملیات از راه دور 2021

دانلود معرفی پارامترهای مؤثر در ارزیابی سیستم‌های عملیات از راه دور 2021

لینک دانلود محصول

شرح مختصر:

در این مقاله ضمن معرفی سیستم‌های عملیات از راه دور و خصوصیات آنها، پارامترهایی كه بمنظور بررسی و ارزیابی این سیستم‌ها می‌بایست مورد توجه قرار گیرند معرفی شده اند. در سال 1985، “ورتوت” و “کویفت” ، شاخصی را شامل 32 ویژگی برای ارزیابی سیستم‌های عملیات از راه‌دور مكانیكی یا ماشینی ارائه نموده ‌اند. در شاخص های مزبور به پارامترهایی نظیر کنش پذیری، پایداری، ردیابی و فاکتورهای امنیتی توجه نشده است و یا بصورت ناچیز در نظر گرفته شده است. در اینجا ضمن تعمیم و تصحیح این دسته‌بندی، و با استفاده از پیشرفت‌های جدید حاصل در زمینة سیستم‌های عملیات راه‌دور، پارامترهای مختلف بمنظور ارزیابی سیستم‌های عملیات از راه دور در قالب پنج دستة مختلف پیشنهاد شده است.

فهرست مطالب

v معرفی پارامترهای مؤثر در ارزیابی سیستم‌های عملیات از راه دور 7

v چكیده 7

v واژه های کلیدی: 7

v ‌عملیات از راه دور،كنترل از راه دور،روبونت، اینترنت 7

v مقدمه 7

v سیستم‌های عملیات از راه دور 7

v 2-1- مفهوم كنترل از راه دور 7

v فاكتورهای مكانیكی 10

v 3-1- فضای قابل دسترسی توسط سیستم فرمانبر 10

v 3-2- بار مؤثر و نیروی قابل دسترس 10

v 3-3- نیروی گرفتن 10

v 3-4- نسبت بارمؤثر به جرم بازو( نسبت جرم) 10

v 3-5- تعداد درجات آزادی 10

v 3-6- كوپل بین مفاصل 10

v 3-7- فشردگی 10

v 3-8- گشتاور روی بازو 10

v 3-9- اینرسی 11

v 3-10- واكنش 11

v 3-11- اصطكاك 11

v 3-12- قابلیت انعطاف 11

v 3-13-تقابل بین حركات ممكن و حركات لازم برای انجام كار 11

v فاكتورهای كنترلی 11

v 4-1- معیار پایداری 11

v 4-2- معیار ردیابی 11

v 4-3- معیار پایبندی 12

v 4-4- معیار كارایی 12

v 4-5- سرعت و شتاب 12

v 4-6- دقت مكانی 12

v 4-7- رزولوشن مكانی 12

v 4-8-انحراف 12

v فاكتورهای انسانی 13

v 5-1- حساسیت 13

v 5-2- كیفیت فیدبك سیگنال‌های كنترل به اپراتور 13

v 5-3- طراحی ایستگاه كنترل 13

v 5-4- عملكردهای كامپیوتر 13

v 5-5- ملزومات اپراتور 13

v فاكتورهای امنیتی 13

v 6-1- مقاومت 13

v 6-2- مقاومت در برابر فاكتورهای محیطی 13

v 6-3- اعتبار 14

v 6-4- قابلیت نگهداری یا قابلیت تعمیرپذیری 14

v 6-5- قابلیت خودتعمیری 14

v 6-6- قابلیت حفظ ایمنی 14

v 6-7- قابلیت محافظت از خود 14

v 6-8- دسترسی‌پذیری 14

v فاكتورهای دیگر 14

v 7-1-هزینه 14

v 7-2- توان مجتمع و كارایی انرژی 14

v 7-3- زیبایی 15

v ارزیابی پارامترهای موثر در عملیات از راه دور 15

v نتیجه گیری 15

v تله مدیسین و سلامت الكترونیك 15

v زمینه های فعالیت تله مدیسین 16

v مقدمه 16

v خلاصه مقاله:17.
انجمن تله مدیسین بریتانیا، تله مدیسین را چنین تعریف می‌كند: 17

v . پزشكی از راه دور Telemedicine17

v تاریخچه تله مدیسن 18

v تعریف تله مدیسن 18

v دستاوردهای تله مدیسن 18

v اهداف 18

v کاربرد تله مدیسن در ایران 19

v راهکارها یی جهت استفاده پزشکی از راه دور در ایران 19

v پزشکی از راه دورچیست 20

v اهداف پزشکی از راهدور 20

v کاربرد اصلی پزشکی از راهدور 20

v انواع پزشکی از راهدور 21

v ۴-۲- مشاوره از راهدور 21

v ۵-۲- آموزش از راهدور 21

v ۶-۲- تصویربرداری از راهدور 21

v ۷-۲- آسیب شناسی ازراهدور 22

v ۸-۲- پاتولوژی از راهدور 22

v ۹-۲- درمان امراضپوستی 22

v ۱۰-۲- مراقبت‌های خانگی از راهدور 22

v جراحی از راهدور 22

v جراحی از راهدور(telesurgery) 22

v ۱-۳- اولین جراحی از راهدورفرااقیانوسی در جهان 23

v ۲-۳- روشRobotic23

v ۳-۳- مزایایروش Robotic23

v ۴-۳- معایبروش Robotic23

v اولین بیمارستان مجازی درجهان 23

v نقش پیشرفت تکنولوژی دراین زمینه:24

v سیستمجراحیZEUS :24

v کمک های کامپیوتر ها درجراحی: 24

v نیاز های ضروری دیگری کهبرای جراحی از راه دور لازم است:25

v جراحی کنترل شونده از طریقصدا:25

v جراحی رباتیکمغز:25

v مزایای تله‌مدیسین 28

v ابزارهای 28

v تله‌مدیسین در سطح گسترده 28

v موانع موجود در تله مدیسیم 28

v كاربردهای تله مدیسین 29

v تله مدیسین را می توان در سه حوزه مختلف بررسی کرد: 29

v 1)کمک به تصمیم گیری 29

v 2) انتقال حس 29

v 3) همکاری در مدیریت بیمار به صورت RealTime29

v امکان بهره برداری از طرح پزشکی از راه دور در همه مناطق نفتی کشور 30

v زیر ساختهای فنی و مخابراتی كشور 32

v مزایای استفاده از این فناوری در پزشكی 32

v جراحی الكتریكی در خدمتجراحی 33

v واحد جراحی الكتریكی 33

v انواع جراحی الكتریكی 34

v جراحی الكتریكی تك قطبی (‏Monopolar Electrosurgery‏) 34

v جراحی الكتریكی دو قطبی (‏Bipolar Electrosurgery34

v نحوه اتصالالكترود مرجع (‏Plate‏)34

v تست های حفاظت الكتریكی35

v کاربردهای بالینی پزشكی از راه دور 36

v مراقبت در منزل 36

v مانیتورینگ بیمار 37

v جراحی 37

v پزشكی از راه دور اورژانس 38

v سیستمهای تله رادیولوژی (Tele RadiologySystems) 38

v سیستم های ویدئو کنفرانس VideoConferencing Systems 38

v آموزش از راه دور 39

v مسائل تكنولوژیك پزشكی از راه دور 39

v انتخاب بستر ارتباطی راه دور : 39

v تکنولوژی صدا و تصویر 39

v شبکه : 40

v اهداف Telemedicine : 40

v گروه خبرگان عصر نوینپزشكی ازراه دور Telemedicine40

v تعریف و ضرورتوجود 41

v Telepathology41

v ارتباطات در سیستم پزشكی از راهدور 41

v مثال های كاربردی پزشكی از راهدور 42

v تصویرگیری التراسوند از راهدور(Tele-ultrasound) 42

v دستگاه التراسوند پرتاب 43

v مانیتور ضربان قلب جنین از راه دور 43

v فنوکاردیوگرافیطولانی مدت 44

v اتو کرولیشن 44

v متدها 45

v سیستم پزشکی از راه دور از 2بخش تشکیل شده است: 47

v پاسخ ها 48

v نتیجه گیری:48

v الگوریتم حافظه دار برای ارسال اطلاعاتپزشكی از راه دور 49

v عرفی الگوریتم 49

v حال این سوال مطرح می شود كه اگر خود كدهایتست دچار خطا در ارسال شود چه اتفاقیمی افتد ؟ 50

v نحوه اجرای الگوریتم 50

v ساخت كد های تست 50

v بازخوانی 53

v پیشنهاد 53

منابع

دانلود معرفی پارامترهای مؤثر در ارزیابی سیستم‌های عملیات از راه دور 2021

لینک دانلود محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا