فیلم جی | عکس / بازدید مدیر شبکه «نسیم» از پشت صحنه مسابقه تلویزیونی«شوتبال»

فیلم جی | عکس / بازدید مدیر شبکه «نسیم» از پشت صحنه مسابقه تلویزیونی«شوتبال»

فیلم جی | عکس / بازدید مدیر شبکه «نسیم» از پشت صحنه مسابقه تلویزیونی«شوتبال»

سینماپرس : محمد احسانی مدیر شبکه تلویزیونی نسیم به همراه مدیران این شبکه از پشت صحنه مسابقه تلویزیونی شوتبال بازدید کرد.
فیلم جی | عکس / بازدید مدیر شبکه «نسیم» از پشت صحنه مسابقه تلویزیونی«شوتبال»

اخبار سینما ، سینما ایران ، اخبار چند رسانه ای